fredag 29 oktober 2010

Snart slut!

Snart är jag slut :-) och tillika vår tredagars kurs i lagstiftningen kring tillgänglighet. Denna gång var kursdeltagarna ovanligt engagerad och diskuterad mycket om våra problem med bristande tillgänglighet i samhället. Jag tror att vi alla är ganska överrens om att ett av de största problemen är att vi inte följer gällande lagstifting kring tillgänglighet när det gäller byggnation. Jag hoppas och tror att de flesta deltagarna fått mycket nya kunskaper med sig hem.

tisdag 26 oktober 2010

Spännande!

I morgon börjar första dagen på vår tredagars utbildning kring lagstiftningen kring tillgänglighet som vi erbjuder i samarbete med Arkitekt Mai Almén, Hinderfri design AB. Det känns extra spännande då jag känner fler deltagare sedan tidigare.

Deltagarna får genomgång av HIN, ALM, BBR, TIL, PBL och diverse andra kryptiska förkortningar :-) och går förhoppningsvis hem en smula klokare.

På deltagarlistan syns personer från Handisam, olika kommuner, arkitektbyråer, ett institut och två jurister. Sistnämnda är särskilt spännande, kanske vädrar man nya affärsmöjligheter då Hans Ytterbergs utredning om bristande tillgänglighet snart är tillbaka från remissrunda.
http://tillgangligt.blogspot.com/2010/05/diskriminering.html

måndag 18 oktober 2010

Föreningen Tillgänglighetskonsulter i Sverige

Tisdagen den 12 oktober bildades den ideella föreningen Tillgänglighetskonsulter i Sverige. Föreningens ändamål är att:

• Tillvara tillgänglighetskonsulter i Sveriges intressen.
• Skapa och främja kontakter mellan tillgänglighetskonsulter, offentlig verksamhet samt det privata näringslivet.

Johan Winder från Accessum deltar i interimsstyrelsen och är ansvarig för arbetsgruppen kring fysisk tillgänglighet.

Ordföranden Per Skedung säger att föreningen ska bli den samlande kraft som saknas på marknaden. En gemensam representant för alla seriöst arbetande tillgänglighetskonsulter som finns över hela landet.

Läs mer här.

torsdag 7 oktober 2010

Scandic talar tillgänglighet i FN

Mycket om tillgänglighet och Scandic blir det. I dag talar Magnus Berglund, handikappambassadör på Scandic, om tillgänglighetsfrågor vid en seminariedag, som arrangeras av Committee on the Rights of Persons with Disabilities. Seminariet syftar till att öka förståelsen för innehållet i den tillgänglighetskonvention som FN:s generalförsamling antog i december 2006.

Tillgänglighet i P3

Lyssnar just på Tankesmedjan i P3 som skämtar om funktionshindrade och tillgänglighet, ungefär klockan 17.30. Inget vidare roligt inslag, men intressant fenomen. Någon slags debatt verkar det vara. http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?ProgramId=3718

onsdag 6 oktober 2010

Expo 2010

Statens fastighetsverk och projektet Värdig entré är ett av Sveriges bidrag till Världsutställningen Expo 2010 i Shanghai. Konkret innebär detta att alla människor ska kunna använda samma entré. Funktionshindrade eller barnvagnar ska inte hänvisas till andra ingångar eller till varuhissen. Läs mer om Värdig entre här http://www.designforalla.se/templates/Page____509.aspx


måndag 4 oktober 2010

Sitt mest tillgängliga hotell någonsin

Skriver Scandic i sitt pressmeddelande om sitt nyöppnade Scandic Oslo Airport

http://www.cisionwire.se/scandic/scandic-har-byggt-sitt-mest-tillgangliga-hotell-nagonsin42489

Vem blir årets kooperativ 2010?

Coompanion har utsett Accessum till en av fem finalister till Årets Kooperativ 2010. I november kan du vara med och rösta på Coompanions hemsida.Coompanion är företagsrådgivaren när människor vill starta eget tillsammans i kooperativ form. Coompanion finns på 25 orter i sverige. www.coompanion.se