onsdag 6 oktober 2010

Expo 2010

Statens fastighetsverk och projektet Värdig entré är ett av Sveriges bidrag till Världsutställningen Expo 2010 i Shanghai. Konkret innebär detta att alla människor ska kunna använda samma entré. Funktionshindrade eller barnvagnar ska inte hänvisas till andra ingångar eller till varuhissen. Läs mer om Värdig entre här http://www.designforalla.se/templates/Page____509.aspx


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar