måndag 27 april 2015

Nya utgåvor

Om du är intresserad av tillgänglighetsfrågan så är det dags att köpa in ny litteratur. Svensk Byggtjänst har just gett ut en ny utgåva av Bygg Ikapp, som är en uppslagsbok gällande lagar och regler kring tillgänglighet, läs mer här 

Myndigheten för delaktighet, MFD har även de gett ut en ny utgåva av Riv hindren, som är riktlinjer och stöd för alla som strävar efter att göra sin verksamhet, sina lokaler och sin information tillgänglig, läs mer här