torsdag 24 oktober 2013

Tyck till om Boverkets byggregler

Nu har du chansen att tycka till om ändringar i Boverkets byggregler.

Boverket förslår bland annat lättnader kring kraven på student och ungdomsbostäder för att kunna bygga bostäder med mindre boarea. Hygienrummet får sammanföras till gemensamma utrymmen, fyra enskilda bostäder får dela på ett hygienrum och att detta ska ligga nära den enskilda bostaden.

Men även en del mindre ändringar i avsnitt 3- Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftutrymmen föreslås för att förtydliga.

Tyck till här.