tisdag 6 maj 2014

Ny myndighet

Handisam och Hjälpmeddelsinstitiutet har gått samman och bildat en ny myndighet, Myndigheten för delaktighet.
- Vi på Myndigheten för delaktighet kommer att arbeta för att alla människor ska kunna vara fullt delaktiga i samhället, oavsett funktionsförmåga säger generaldirektör Anne Holm Gulati.

www.mfd.se