torsdag 20 juni 2013

Shared space och tillgänglighet

Professor Torbjörn Falkmer har fått 1,4 miljoner kronor i forskningspengar från Trafikverket för forskning kring Shared Space och hur de ska bli tillgängliga för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Torbjörn Falkmer är verksam vid Hälsohögskolan i Jönköping. Läs pressmeddelandet här.

Personer med kognitiva funktionsnedsättningar kan ha svårighet med sociala interaktioner, vilket är en förutsättning som är avgörande för säkerheten vid Shared space. 

 
Ny föreskrift

I dag publicerade Boverket ny föreskrift för enkelt avhjälpta hinder, BFS 2013:9, HIN . Föreskriften började gälla 2 maj 2011, och äldre föreskrifter ska fortfarande gälla för ärenden som påbörjats före den 2 maj 2011.

Här kan du ladda ned föreskriften.

måndag 3 juni 2013

Ratificerar

Idag ratificerar Norge FNs konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Läs debattartikel här.