fredag 30 december 2011

Antal besökare och God Jul

Nu är jag tillbaka och jobbar efter julledigheten. När jag kollar besöksstatistiken på bloggen ser jag med förtjusning att antalet läsare ökat veckan innan jul, och kulminerade dagen innan julafton. Kul att folk söker på tillgänglighet dagen innan julafton, tänker jag. Men tji fick jag. Vid närmare granskning visar det sig att många av besökarna sökt på God jul, Jul, God Jul och Gott nytt År. Det visar sig att jag förra julen önskade jag God Jul och Gott nytt år på bloggen, och att sökmotorerna nu tydligen hittade detta.

Min förhoppning är att folk nästa år hamnar på bloggen för att de söker på tillgänglighet, så därför önskar jag inte God Jul och Gott nytt År detta år. Fast å andra sidan är det ju bra att fler personer av misstag råkar hamna på en blogg om tillgänglighet så att de kan lära sig något nytt om något som många människor råkar ut för dagligen, nämligen bristande tillgänglighet.

Så därför önskar jag Johan Winder och Add Access, dig God Jul och Gott nytt år!

fredag 16 december 2011

Debatt

Integrationsminister Erik Ullenhag skriver i en debattartikel att han räknar med att man under nästa år kommer att landa i frågan om bristande tillgänglighet ska ses som diskriminering och avgöra om det blir en ny lagstiftning. Hans åsikt är klar, bristande tillgänglighet ska ses som diskriminering.

Läs artikeln här, http://www.hd.se/ledare/2011/12/16/jag-star-fast-vid-min-ambition/

onsdag 14 december 2011

Tillgänglighetspris

Denna tid av brukar det bli dags för kommunerna och andra aktörer att dela ut tillgänglighetspris. Det finns en hel del av dessa priser runt om i Sverige. När jag arbetade i Västerås Stad hade man problem att finna lämpliga pristagare redan efter andra året priset delades ut.

I Strömsunds kommun tycks det vara lättare, för några dagar sedan fick Stenhällans jaktlag Strömsunds kommuns Tillgänglighetspris. Priset kan tilldelas privatperson, förening eller företag som på ett föredömligt sätt arbetat för ökad tillgänglighet för personer med funktionshinder. Stenhällans jaktlag har engagerat sig för att personer med funktionsnedsättning ska ges möjlighet att delta i jakt. Man har försett en jaktkoja med ramp och utedass har anpassats, likaså har ramper byggts över diken.
måndag 12 december 2011

Micasa fastigheter


Micasa Fastigheter som äger och förvaltar Stockholm stads omsorgsfastigheter skriver att deras mål är att alla bolagets fastigheter på sikt ska vara fullt tillgängliga för alla.

– Frågan vi ställde oss var: Hur kan vi på ett enkelt sätt visa våra boende och besökare hur välfungerande en fastighet är i ett vidare tillgänglighetsperspektiv, säger Anders Nordstrand, VD på Micasa Fastigheter. Då skapade man ett eget klassificeringssystem. Kriterierna har tagits fram i samarbete med berörda organisationer inom handikapprörelsen. Systemet ger de klassificerade fastigheterna ett antal symboler per kategori beroende på uppnådd tillgänglighetsgrad. Nu vill man sprida sitt klassificeringssystem till andra fastighetsägare.


torsdag 8 december 2011

Webbseminarium

Den senaste tiden har jag tagit del av ovanligt många utbildningsinsatser via webben. Dels har Boverket haft utbildning om tillgänglighet i samband med nya Plan- och bygglagen. Sedan har Branchorganisationen Svensk tillgänglighet haft en föreläsningsserie som tog slut i går. I morgon är det dags igen, då ska jag delta i Boverkets konferens kring enkelt avhjälpta hinder som även går att delta i via webben. Du kan anmäla dig här.

torsdag 1 december 2011

Interpellation

Vill du veta vad Erik Ullenhag svarar på följande interpellation från Jan Lindholm MP:

Hur avser statsrådet att prioritera arbetet med frågan om att klassa brister i tillgänglighet som grund för diskriminering?

Kolla då på SVT forum efter 12.00 idag, det ska i alla fall jag göra.