onsdag 14 december 2011

Tillgänglighetspris

Denna tid av brukar det bli dags för kommunerna och andra aktörer att dela ut tillgänglighetspris. Det finns en hel del av dessa priser runt om i Sverige. När jag arbetade i Västerås Stad hade man problem att finna lämpliga pristagare redan efter andra året priset delades ut.

I Strömsunds kommun tycks det vara lättare, för några dagar sedan fick Stenhällans jaktlag Strömsunds kommuns Tillgänglighetspris. Priset kan tilldelas privatperson, förening eller företag som på ett föredömligt sätt arbetat för ökad tillgänglighet för personer med funktionshinder. Stenhällans jaktlag har engagerat sig för att personer med funktionsnedsättning ska ges möjlighet att delta i jakt. Man har försett en jaktkoja med ramp och utedass har anpassats, likaså har ramper byggts över diken.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar