torsdag 1 december 2011

Interpellation

Vill du veta vad Erik Ullenhag svarar på följande interpellation från Jan Lindholm MP:

Hur avser statsrådet att prioritera arbetet med frågan om att klassa brister i tillgänglighet som grund för diskriminering?

Kolla då på SVT forum efter 12.00 idag, det ska i alla fall jag göra.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar