onsdag 13 december 2017

Värmdö kommun

Add Access tecknar avtal med Värmdö Kommun om att inventera tillgänglighet i kommunen sporthallar med syfte att åtgärda bristande tillgänglighet och samtidigt upprätta en tillgänglighetsguide för allmänheten.
Add Access har lång erfarenhet kring att arbeta med tillgänglighetsguider, Johan har bland annat varit projektledare för Västerås Stads tillgänglighetsprojekt med syfte att upprätta en tillgänglighetsguide. Zdenka har bland annat arbetat med att uppdatera Västra Götalands tillgänglighetsdatabas.

Lidingö Stad

Add Access får förnyat förtroende från Lidingö Stad då de väljer att förnya avtalet gällande tillgänglighetskonsult i tidiga skeden, avrop sker från konsultförmedlingsföretaget Ework.