måndag 2 april 2018

Vill du veta hur partierna vill lösa bostadsbristen så ska du läsa denna länk till DN https://www.dn.se/ekonomi/sa-vill-partierna-losa-bostadskrisen-for-unga/

Centerpartiet kan bland annat tänka sig att genomföra regelförenklingar gällande tillgänglighet.