fredag 30 januari 2015

Diskrimineringslag

DO, Diskrimineringsombudsmannen går nu vidare med Stina Hörbergs anmälan av Göteborgs universitet och andra IT-tjänster för bristande tillgänglighet, läs mer här 

Inventering flerbostadshus

Tidskriften Hem & hyra skriver om vårt uppdrag att inventera flerbostadshus i Tranås kommun. 
Läs artikeln här. 

tisdag 13 januari 2015

Jakt

Svensk Jakt tycker att funktionshindrade personer ska få använda fyrhjulingar efter all vilt och att detta ska vara tillåtet över hela landet.

Läs inlägget på Svensk Jakt här.

lördag 10 januari 2015

Översyn lagen om bostasanpassningsbidrag

Boverket har på uppdrag av Regeringen gjort en utredning om lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Man föreslår bland annat att om sökanden går med på det, kan fastighetsägare ta över rätten till bidrag för åtgärder i allmänna utrymmen. Bidraget kan då innebära att bostadsbidraget kan bli ett delfinansiering av en mer generell lösning, t.ex. höja marken vid entré i stället för att installera ramp.
Läs rapporten här.