onsdag 24 maj 2017

måndag 15 maj 2017

Inriktnings proposition


Regeringen lägger fram nya inriktningen  propositionen för nya funktionshinderspolitiken, se Åsa Regnér på presskonferensen läs mer här.

Regeringen föreslår att ett nytt nationellt mål ska styra funktionshinderspolitiken; att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska vara funktionshinderspolitikens utgångspunkt.