onsdag 26 januari 2011

Boverkets slutrapport

Under under åren 2009 och 2010 gav regeringen, boverket i uppdrag att genomföra en uppsökande informationsverksamhet i landet om enkelt avhjälpta hinder. Nyligen publicerade boverket en slutredovisning av uppdraget.

Deras slutsats är att:
-Kunskapen behöver spridas, framför allt bland små privata fastighetsägare.
-Kunskapen behöver fördjupas
-Arbetet behöver bli ”vardagsmat”, dvs. tillgänglighetsarbetet behöver
gå in som en självklar del i de ordinarie verksamheterna.

Om du är intresserad finns rapporten att ladda ner på följande länk:
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Webbokhandel/Publikationer/2011/Uppsokande-informationsverksamhet-om-enkelt-avhjalpta-hinder/

torsdag 20 januari 2011

Blogginlägg

Intressant blogginlägg om tillgänglighet och boende av Mai Almén kan läsas på följande länk
http://fulldelaktighet.nu/?p=1859

Vad skriver media om tillgänglighet?

Kan man fundera över, åtminstone gör Funktionshinderforskaren Jörgen Lundälv vid Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet det.

Han ska undersöka hur tidningar som ges ut inom hälso och sjukvården i Västra Götalandsregionen skriver om tillgänglighet. Han ska även studera hur Göteborgsposten har skrivit om frågan de senaste 10 åren.

Läs mer på Jörgens egen blogg, http://j-lundalv.blogspot.com/

måndag 17 januari 2011

HIN Enkelt avhjälpta hinder

Boverket har reviderat föreskriften kring enkelt avhjälpta hinder, nu kan du ta del av den reviderade föreskriften på http://www.boverket.se/Tillganglighet/Aktuellt/Forslag-om-ny-HIN---enkelt-avhjalpta-behandlas-av-EU/

Föreskriften beräknas träda i kraft 2 maj 2011.