tisdag 28 februari 2012

Tillgänglighetsinformation

Akademiska hus har tillgänglighetsinformation om sina fastigheter. Här beskrivs huvudentré, andra entréer, hiss, handikapptoaletter, trappor och dörrar samt lektion och föreläsningssalar ur ett tillgänglighetsperspektiv. En ritning visar handikapptoaletters och hissars placering. och ett fotograf visar hur fastigheten ser ut.

Ett lovvärt exempel på hur tillgänglighet kan lyftas fram i den ordinarie verksamheten.
På följande länk kan du ta del av Campus Engelska parken i Uppsala, på höger sida finns en PDF symbol med en rullstol där tillgänglighetsinformationen öppnar sig i PDF format.fredag 10 februari 2012

Tillgängliga studentbostäder

I dag ger Boverket ut en ny skrift som inspiration kring studentboende. Samtliga boende som presenteras är tillgängliga, kommer lämpligt med tanke på debatten om att bostadsföretag vill bygga mindre studentbostäder än tillåtet.

onsdag 1 februari 2012

Generaldirektör

Boverkets Generaldirektör bloggar angående bostadsföretagens tappra försök att få bygga små studenboenden, alltså på 8,8 kvm.