tisdag 28 februari 2012

Tillgänglighetsinformation

Akademiska hus har tillgänglighetsinformation om sina fastigheter. Här beskrivs huvudentré, andra entréer, hiss, handikapptoaletter, trappor och dörrar samt lektion och föreläsningssalar ur ett tillgänglighetsperspektiv. En ritning visar handikapptoaletters och hissars placering. och ett fotograf visar hur fastigheten ser ut.

Ett lovvärt exempel på hur tillgänglighet kan lyftas fram i den ordinarie verksamheten.
På följande länk kan du ta del av Campus Engelska parken i Uppsala, på höger sida finns en PDF symbol med en rullstol där tillgänglighetsinformationen öppnar sig i PDF format.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar