måndag 12 december 2011

Micasa fastigheter


Micasa Fastigheter som äger och förvaltar Stockholm stads omsorgsfastigheter skriver att deras mål är att alla bolagets fastigheter på sikt ska vara fullt tillgängliga för alla.

– Frågan vi ställde oss var: Hur kan vi på ett enkelt sätt visa våra boende och besökare hur välfungerande en fastighet är i ett vidare tillgänglighetsperspektiv, säger Anders Nordstrand, VD på Micasa Fastigheter. Då skapade man ett eget klassificeringssystem. Kriterierna har tagits fram i samarbete med berörda organisationer inom handikapprörelsen. Systemet ger de klassificerade fastigheterna ett antal symboler per kategori beroende på uppnådd tillgänglighetsgrad. Nu vill man sprida sitt klassificeringssystem till andra fastighetsägare.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar