torsdag 20 juni 2013

Shared space och tillgänglighet

Professor Torbjörn Falkmer har fått 1,4 miljoner kronor i forskningspengar från Trafikverket för forskning kring Shared Space och hur de ska bli tillgängliga för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Torbjörn Falkmer är verksam vid Hälsohögskolan i Jönköping. Läs pressmeddelandet här.

Personer med kognitiva funktionsnedsättningar kan ha svårighet med sociala interaktioner, vilket är en förutsättning som är avgörande för säkerheten vid Shared space. 

 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar