torsdag 20 juni 2013

Ny föreskrift

I dag publicerade Boverket ny föreskrift för enkelt avhjälpta hinder, BFS 2013:9, HIN . Föreskriften började gälla 2 maj 2011, och äldre föreskrifter ska fortfarande gälla för ärenden som påbörjats före den 2 maj 2011.

Här kan du ladda ned föreskriften.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar