måndag 5 oktober 2015

Debattartikel

Bland annat Regeringens utredare Ewa Samuelsson lägger idag fram förslag på åtgärder på SvD debattsida kring äldres boende. Bland annat vill man förbättra tillgängligheten i befintliga bostäder genom att Enkelt avhjälpta hinder ska utsträckas till att gälla i entréer och trapphus i flerbostadshus. Utredningen En förbättrad bostadssituation  för äldre överlämnas idag till bostadsminister Mehmet Kaplan och äldreminister Åsa Tegnér.

Läs artikeln här.

Utredningen finns att läsa här.

Jag har tidigare skrivit om utredningen här.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar