tisdag 8 januari 2013

Revidering av reglerna kring enkelt avhjälpta hinder

Vill du lämna synpunkter på Boverkets revidering av föreskrifterna kring enkelt av hjälpta hinder? Då kan du lämna dem innan 6 mars 2013 på särskild svarsfil. Ladda ner missiv, remissversion av föreskriften  här.
Den ändrade HIN 3 är tänkt att börja gälla från den 1 juli 2013 och kommer att ges ut som omtryck.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar