torsdag 23 augusti 2012

Ökad efterfrågan

Det märks att tillgängligheten är en aktuell fråga och att utvecklingen går framåt. När det gäller vår uppdragsutbildning har efterfrågan ökat markant. Ofta är det arkitektkontor eller projektledningsföretag som vill ge hela personalstyrkan en gemensam grund kring lagkraven runt tillgänglighet.

Kunskapsnivån varierar ofta på kontoren, en del medarbetare har väldigt goda kunskaper kring tillgänglighet, medans andra saknar en hel del.

Läs mer om utbildningen här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar