fredag 23 november 2012

Ny rapport


MyRight, som är funktionshinderrörelsens paraplyorganisation för internationellt utvecklingssamarbete, har tagit fram en rapport om rätten till utbildning för barn med funktionsnedsättning i utvecklingsländer.

I rapporten Millenniemålens bortglömda barn framgår att bristande tillgänglighet, fördomar och fattigdom är de avgörande orsakerna till att majoriteten av de 120 miljoner barn med funktionsnedsättning som lever i utvecklingsländerna inte kommer till skolan. Läs rapporten här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar