fredag 16 november 2012

Ny utredning

Regeringen har gett utredaren Lars Magnusson i uppdrag att se över hur processen från idé till färdigt hus kan kortas rejält. Utredaren ska bland annat se över dagens krav på detaljplan och bygglov i byggprocesser.

- Jämfört med många andra länder tar det ofta extremt lång tid att bygga hus i Sverige. Processen från idé till att huset står färdigt tar inte sällan upp till tio år - i Tyskland kan samma process ta två år. Vi måste fråga oss vad vi gör för fel. Om vi ska få upp byggtakten kan vi inte ha processer som drar ut i all evighet. 
Säger bostadsminister Stefan Attefall.

Läs mer på regeringens hemsida. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar