fredag 11 november 2011

Fallolyckor

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB skriver i ett pressmeddelande på sin hemsida att fallolyckor kostar samhället 22 miljarder per år.
– Varje år behöver drygt 300 000 människor akut sjukhusvård till följd av fallolyckor. De som drabbas hårdast av fallolyckorna är framförallt äldre och sköra personer. Det är här de flesta dödsfallen finns och det är också de äldre som oftast behöver läggas in på sjukhus för sluten vård, konstaterar utredaren Jan Schyllander på MSB .

Man skriver att antalet dödliga olyckor ökar och att det dör mer människor i fallolyckor än i trafikolyckor och bränder. De tycker att vi ska satsa mer på att förebygga fallolyckor.

Att åtgärda tillgängligheten är ett sätt att minska att människor drabbas av fallolyckor.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar