tisdag 1 november 2011

Nytt seminarium

Boverket fortsätter att informera om enkeltavhjälpta hinder tillsammans med Handisam och SKL. Den 9 december kan du delta på detta seminarium i Stockholm.

http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Enkelt-avhjalpta-hinder/Arbetet-fortsatter-med-EAH-/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar