måndag 3 september 2012

BBR remiss

Nu Kan du på Boverkets webbforum http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Bygg--och-konstruktionsregler-ESK/Webbforum-for-BBR-remissen/Utformningskrav/
Se på video och ställa frågor om remissen kring ändringen av Boverket byggregler.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar