onsdag 15 maj 2013

Handisam rapport

Handisam levererar i dag sin lägesbedömning och uppföljning av strategin för funktionshinderspolitiken 2011-2016, Hur är läget? Uppföljningen visar ingen utveckling från tidigare rapport, och man anser att om målen ska vara uppnådda år 2016 så behöver insatserna från myndigheter, kommuner och arbetsgivare öka.

Läs hela rapporten här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar