onsdag 1 maj 2013

Underkänner Byggkravsutredningens slutsatser

Handisam, myndigheten för handikappolitisk samordning underkänner Byggkravsutredningens slutsatser om att ta bort möjligheten för kommunerna att utforma egna riktlinjer för tillgänglighet i sitt remissvar på byggkravsutredningen.

Handisam tycker att förslaget är alltför dåligt underbyggt och att utredningen i huvudsak handlar om energihushållning, man underkänner därmed byggkravsutredningens slutsatser om att ta bort möjligheten för kommunerna att utforma egna riktlinjer för tillgänglighet.

Läs hela remissvaret här.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar