torsdag 21 mars 2013

Certifierad sakkunnig


För några dagar sedan hade jag ett telefonsamtal med Boverket angående att en del kommuner har börjat ställa krav på att sakkunniga i tillgänglighet ska vara certifierade.

De svarade att enligt kapitel 10,  8 § ska det anges i kontrollplanen om kontrollen ska utföras, 
1. Inom ramen för byggherrens dokumenterade egenkontroll, eller 
2. Av någon som har särskild sakkunskap och erfarenhet i fråga om sådana åtgärder som kontrollen avser (särskild sakkunnig) och som kan styrka sin sakkunnighet med certifikat.

Enligt Boverket kan kommunen inte kräva certifierad sakkunnig i egenkontrollen, konsult ska väljas av byggherre. Och om man kräver särskild sakkunnig (certifierad) ska det ske vid byggsamråd om man anser att egenkontrollen inte är tillräcklig.

Enligt konsekvensutredningen till certifiering av särskilda sakkunniga i tillgänglighet (sid 11) står att om byggnadsnämnden bedömer att projekteringen är bristfällig, bör byggnadsnämnden i första hand råda byggherren att se över projekteringen.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar