måndag 1 april 2013

Underhåll av övergånställen

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, har precis gett ut en rapport kring drift och underhåll av tillgänglighetsåtgärder i tätort. 

Syftet med projektet som redovisas i rapporten har varit att identifiera svårigheterna med att sköta drift och underhåll av framförallt övergångsställen och att hitta möjliga lösningar på problemen. 

Läs och ladda ner studien här. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar