fredag 12 april 2013

Boverket utreder bostadsanpassning

Boverket får i uppdrag att göra en översyn av lagen om bostadsanpassning, och får i uppdrag att ge förslag på ändringar och förbättringar. Uppdraget ska redovisas 31 december 2014.

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/211426

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar