måndag 15 april 2013

Handbok

Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Handisam har tillsammans skrivit en handbok för arbete med tillgänglighet i skyddade områden. Handboken ger konkreta tips för att öka tillgängligheten för alla, oavsett funktionsförmåga.

http://www.naturvardsverket.se/978-91-620-6562-1

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar