torsdag 14 mars 2013

Kvalitetsuppföljning

Vill du vara med och påverka hur Handisam följer upp kommuner och landsting när det gäller delaktighet för alla? Kolla då in denna länk  till Handisams hemsida där de söker personer från kommunerna som vill vara med i tre olika arbetsgrupper som ska vara med och påverka kvalitetsmått och enkäter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar