onsdag 26 oktober 2011

Ledytor


Ledytor tycks vara svårt att anlägga logiskt och tryggt. Denna bild är från Dragabrunnsgatan i centrala Uppsala. Gatan är tänkt vara en så kallad Shared space där bilar, cyklister och gångtrafikanter ska samsas om gatan.

På bilderna ser vi två ledytor längs med en vägg. Tyvärr vet jag inte hur man tänkt när man lade dessa ledytor. Ledytor är tänkta att vara säkra och trygga. I detta fall skulle man inte ha behövt lägga sinusplattorna längs med väggen på byggnaden,då den naturliga ledytan (väggen) fungerar bättre som ledyta. Ledytan till vänster på bilderna ser vi fortsätter ut i en plantering och en parkeringsficka. Den vänstra sinusplattan är gjord av gjutjärn och måste monteras med hjälp av traktor på grund av att den är så tung. Bägge ledytorna saknar kontrasterande ljushet mot omgivningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar