fredag 21 maj 2010

Viktoria får tillgänglig lekplats

Västerås Stad ger Viktoria tillgänglig lekplats på bröllopsdagen, skriver tidningen Föräldrakraft på sin hemsida. Kommunstyrelsens ordförande Elisabeth Unell berättar att kommunen hyr in företaget Accessum för att inventera tillgänglighet på kommunens utomhusmiljöer och lekplatser, och att de jobbar med att göra alla lekplatser tillgängliga. Tekniska nämndernas stab har avsatt särskilda medel och målet är att enkelt avhjälpta hinder på huvudstråk på gator, parker och torg i tätorten ska vara åtgärdade 2011.

Inventering har genomförts med hjälp av ett webbaserat frågeformulär som utgår från definitionen för "enkelt avhjälpta hinder". Varje hinder rapporteras som ett nedslag i formuläret, där man fyller i vilken typ av hinder det är. Varje nedslag får ett unikt id-nr och en punkt i en GIS karta som planeren sedan kan använda i arbetet med att planera åtgärdandet av hindren.

Detta inventeringsarbete har vi hjälpt Tekniska nämndernas stab med under 6 månader 2008 och 6 månader 2009, då arbetet är säsongsbetonat, särskilt under en vinter som den som varit.

Läs gärna artikeln på föräldrakraf, som är en tidning som bevakar frågor som rör funktionshindrade barn och deras föräldrar.

http://www.foraldrakraft.se/fritid-och-kultur/victoria-far-tillganglig-lekplats-pa-brollopsdagen.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar