tisdag 25 maj 2010

Vanligaste hindren

I dag har jag genomfört en utbildning kring åtgärdande av enkelt avhjälpta hinder. Tidigare har vi inventerat ca 30 lokaler och upprättat lika många rapporter över lokalerna åt kunden och nu är det dags att åtgärda hindren. Det mest vanliga hindret är bristande kontrastmarkering, som till exempel dörrar, dörrkarmar, manöverdon och trappor som inte är i kontrasterande ljushet gentemot omgivningen.

Det är även vanligt med brister i utformning av fast inredning, som till exempel i hygienrum för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Ofta är inredningsdetaljer felaktigt placerad och är inte i kontrasterande ljushet mot omgivningen. Något som alltid saknas är visuella brandlarm som gör att döva och hörselskadade personer kan uppfatta larm, detta krav har ställts i Boverket föreskrift sedan 2003, men ännu har vi inte funnit ett enda hygienrum utrustat med visuellt brandlarm.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar