onsdag 26 maj 2010

Nätverk tillgänglighetskonsuler

Under två dagar nästa vecka deltar jag i en arbetsgrupp under ledning av Per Frykman på Processtöd Tillgänglighet. Arbetsgruppen har som uppgift att formulera en struktur och verksamhetsidé för ett nationellt nätverk för tillgänglighetskonsulter. Nätverket har funnits i ungefär ett år och består av konsulter som arbetar med tillgänglig information/kommunikation, tillgänglig verksamhet, och tillgänglig fysisk miljö.

En av tankarna med arbetsgruppen är att att finna en organisatorisk och ekonomisk form för att driva nätverket vidare efter det att ESF-finansieringen upphört.

Initiativet till nätverket kommer från Processtöd Tillgänglighet som är ett projekt som drivs av Handisam och Handikappförbunden. Här kan du läsa mer om nätverket och den senaste genomförda träffen.

Här kan du läsa ett annat inlägg om Proccesstöd Tillgänglighet http://tillgangligt.blogspot.com/2010/04/processtod-tillganglighet.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar