fredag 7 maj 2010

Otillgänglig socialtjänst

Vi har inte ett jämlikt samhälle där alla är fullt delaktiga. Tillgänglighetsbrister gör att vård och socialtjänst riskerar att stänga ute personer med funktionsnedsättning.

Det påstår Socialstyrelsen i en nyss utgiven rapport Tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv.

Man skriver att god tillgänglighet på socialkontoren och vårdcentralerna innebär att individen får ökad självständighet, större möjligheter till delaktighet samt möjlighet att vara både patient/klient och anställd. På så sätt är god tillgänglighet en förutsättning för ett samhälle med mångfald som grund.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar