tisdag 18 maj 2010

Mycket är det!

Just nu inventerar vi Mälardalens högskola och Vallby friluftsmuseum i Västerås, Höglandssjukhuset i Eksjö och öppna jämförelser åt Hallstahammar kommun. Det märks att det är det magiska året 2010.

Enligt propositionen Från Patient till medborgare- en nationell handlingsplan för handikappolitiken (prop. 1999/2000:79) bör enkelt avhjälpta hinder vara åtgärdade senast 2010, därav det magiska året.

Vidare väntar många på att Hans Ytterbergs utredning om underlåtenhet att vidat åtgärder mot bristande tillgänglighet ska kunna regleras som en form av diskriminering. Utredningen är färdig men är ännu inte offentlig för alllmänheten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar