måndag 24 maj 2010

Hur vet man att ett hinder är enkelt avhjälpt?

Det finns inget generellt svar på vilka hinder som är att betrakta som enkelt avhjälpta hinder. Det är fastighetsägaren som får bedömma varje hinder utifrån nyttan av att åtgärda hindret för funktionshindrade personer, förutsättningarna på platsen för att åtgärda hindret och de ekonomiska konsekvenserna för fastighetsägaren att åtgärda hindret.

Ta som exempel att anlägga en ramp för att överbrygga en nivåskillnad på ett par trappsteg in till en butik i centrala staden. Det kan vara ett enkelt avhjälpt hinder om det är enkelt att anlägga rampen och att de ekonomiska konsekvenserna för fastighetsägaren inte är för stora. Medans det för fastighetsägaren i kvarteret brevid är för stor ekonomisk konsekvens att anlägga en ramp.

Visst är det enkelt och tydligt? :-)

Eftersom Plan- och Bygglagen är en ramlag, kommer förhoppningsvis rättspraxis som kan bli vägledande i dessa avgöranden. Efter 10 år finns dock bara ett rättpraxis rörande en Bostadsrättsförening i Lund som ansåg att installera en dörrautomatik till en allmän lokal inte är ett enkelt avhjälpt hinder. Länsrätten gick dock på Bostadsnämndens utlåtande och anser att dörröppnare i detta fall är ett enkelt avhjälpt hinder.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar