torsdag 29 november 2018

Föreskrift arbetsplatsens utformningArbetsmiljöverket håller på att ta fram ny en föreskrift rörande arbetsplatsens utformning. Arbetsmiljöverket föreslår att arbetsgivare ska undersöka om arbetsplatsen kan ta emot arbetstagare med funktionsnedsättning oavsett om det finns aktuellt behov. Arbetsgivare ska därefter utreda och dokumentera vilka åtgärder som behöver göras den dag behovet uppstår. 

Arbetsmiljöverket skärper även kraven gällande tillgänglighet, samt definierar att det är eldriven rullstol för begränsad utomhusanvändning som är dimensionerande (1,5 m vändcirkel)

Ta del av remissen på arbetsmiljöverket hemsida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar