måndag 16 januari 2012

Utbildning i tillgänglighet

Om du är intresserad av att lära dig mer om lagkraven kring tillgänglighet är du välkommen på vår kurs som vi ger i samarbete med Arkitekt Sylvia Sundberg.

Kursen ges i Uppsala och inleds den 27 mars med övergripande regelverk, behoven runt tillgänglighet samt krav vid förändringar, Enkelt avhjälpta hinder - HIN 2, och krav på tillgänglighet vid ändring av byggnader enligt BBR. Den 28 mars följer fördjupning kring innemiljön, BBR, Svensk standard och Riv Hindren. Under den tredje dagen, 29 mars läggs tonvikten på utemiljön, BBR och ALM

Läs mer på www.addaccess.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar