måndag 9 januari 2012

Uppdaterad broschyr

Boverket har uppdaterat sin broschyr "Enkelt avhjälpt i lokaler - dags att åtgärda" som tidigare tydligare vände sig till fastighetsägare. Broschyren kommer att sändas ut till alla kommuner i januari.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar