fredag 29 oktober 2010

Snart slut!

Snart är jag slut :-) och tillika vår tredagars kurs i lagstiftningen kring tillgänglighet. Denna gång var kursdeltagarna ovanligt engagerad och diskuterad mycket om våra problem med bristande tillgänglighet i samhället. Jag tror att vi alla är ganska överrens om att ett av de största problemen är att vi inte följer gällande lagstifting kring tillgänglighet när det gäller byggnation. Jag hoppas och tror att de flesta deltagarna fått mycket nya kunskaper med sig hem.

1 kommentar: