fredag 17 september 2010

Västerås Stad

Västerås stad driver ett aktivt och långsiktigt arbete för att göra Västerås mer tillgängligt för alla. Nu vill man sätta Västerås stad på kartan över tillgängliga städer i Europa därför anmäler man sig till The Access City Award, en tävling utlyst av EU.

Här är några exempel på hur Västerås stad arbetar med tillgänglighet:

Västerås stad har avsatt cirka 30 miljoner kronor till projektet Enkelt avhjälpta hinder, Accessum har under två sommarhalvår inventerat utemiljön åt Västerås Stad.

Arbete med att inventera lokaler dit allmänheten har tillträde pågår. I tillgänglighetsguiden, som finns på stadens webbplats, beskrivs allmänna lokaler utifrån hur tillgängliga de är för personer med funktionshinder. Fyra personer med funktionsnedsättning arbetar med guiden. De är anställda av Accessum, som utför drift och uppdatering av tillgänglighetsguiden på uppdrag av Västerås stad.

2009 inrättade Västerås stad ett årligen återkommande tillgänglighetspris. Priset går till den som på eget initiativ förbättrat tillgängligheten för allmänheten till och i en befintlig lokal. Urvalet sker efter tips från allmänheten.

Läs mer om Access city award här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar