tisdag 7 september 2010

Licentiatavhandling

Att vara blind på passage och perrong
- som en resa utan skyltar och signaler

Heter en färsk licentiatavhandling från institutionen för Teknik och samhälle vid Lunds universitet av Emma Newman. Syftet med avhandlingen är att bidra till kunskapsuppbyggnad kring utformningar av trafikmiljön för blinda personer.

Emma har studerat varningsytor vid passager i verklig miljö, med och utan kant. Samt hur blinda personer upplever det att orientera sig längs olika stråkutformningar vid tågplattformar. Ett resultat hon kommit fram till är att varningsytor med kapade kupoler gick lättast att identifiera för personer som är totalt blinda. Varningsytan ska göra så att käppen hakar tag i varningsytan, på så sätt blir den lättare att skilja från t.ex. en konstgjord ledyta som ska ge en mjuk sinusformad rörelse i handen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar