onsdag 11 juni 2014

Diskrimineringslagen

Arbetsmarknadsutskottet säger ja till förslaget att brister i tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning ska föras in som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. 

Arbetsmarknadsutskottet håller dock inte med regeringen om att små företag inom hälso- och sjukvård ska få undantag från de nya reglerna. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till den delen av förslaget. Regeringspartierna reserverar sig.

Läs mer på riksdagens hemsida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar