torsdag 14 juni 2012

Bristande tillgänglighet diskrimineringsgrund


Riksdagen gjorde idag ett tillkännagivande till regeringen om att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska omfattas av svensk diskrimineringslagstiftning.

Regeringen ska skyndsamt återkomma till riksdagen med ett lagförslag. Troligen inom nuvarande mandatperiod.

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201112/AU11/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar