onsdag 21 juli 2010

50 miljoner till nytt program

Hjälpmedelsinstitutet får 50 miljoner kronor för att leda Bo bra på äldre dar, som under 2010 till 2011 ska stödja nytänkande och utveckling av boende för äldre. Detta ska ske genom arkitekturtävlingar och stöd till programarbete. Stöd kan även lämnas till kommunala initiativ kring enkelt avhjälpta hinder i bostäder och närmiljö för äldre.
Läs mer på regeringens hemsida http://www.regeringen.se/sb/d/13215/a/149759

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar